CONVOCATOR

Se convoacă Adunarea Generala Ordinara a membrilor Asociației de Proprietari Amfiteatru Residence pentru data de 23.05.2022 ora: 19:30, la sediul Asociației din Str. Cărăruia nr. 33 – 35, camera Administrației, etaj -3, scara B.

Ordinea de zi

 1. Prezentarea activității desfășurate de Comitetul Executiv al Asociației 2019 – 2022
 2. Prezentarea raportului de activitate al societății de administrare Dac Admin Facility SRL
 3. Prezentarea raportului societății de cenzorat ET&T Cenzorat și Expertiză SRL
 4. Demisie președinte asociație proprietari
 5. Proprietarii vor alege dintre cei prezenți un comitet executiv format din președintele asociației de proprietari și un număr par de membri ( 1 președinte si 2 sau 4 membri)
 6. Stabilirea procedurii de adoptare a noului statut, a noului acord de asociere si a regulamentului condominiului redactate in conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018.
 7. Adoptare regulament condominiu conform Legii 196/2018
  1. Bunuri părăsite pe spațiul comun
  1. Animalele de companie care fac mizerie in parcare si in gradina Sc. B
 8. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 – 2023 și destinația fondurilor existente ale asociației ( sistem stingere incendii, infiltrații apa parcare )
 9. Contract mentenanța parți comune instalație gaze naturale – Scara A
 10. Stabilirea plafonului lunar de cheltuieli pentru necesități ale Asociației, de care poate dispune Comitetul Executiv, fără a avea nevoie de aprobarea Adunării Generale
 11. Stabilirea plafonului lunar de cheltuieli pentru necesități ale Asociației, de care poate dispune Administratorul Tehnic fără a avea nevoie de aprobarea Comitetului Executiv
 12. Constituire fond special pentru reparația terasei scărilor A si B
 13. Prezentare situație boxe conectate la utilități și necontorizate
 14. Prezentare situație spații ALA, gheena, gradina scara B
 15. Repartizarea cheltuielilor cu energia electrica pompe apa si boxe
 16. Alte probleme ce vor fi propuse pe ordinea de zi la solicitarea membrilor prezenți în ședința Adunării Generale

Va solicitam participarea intr-un număr cat mai mare a membrilor asociației, întrucât sunt de luat decizii care privesc întreaga asociație. 

Conform legii 196/2018, daca la convocarea Adunării Generale nu se întrunește cvorumul necesar de 50%+1 din numărul membrilor Asociației de Proprietari, Adunarea Generala se reconvoacă si hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenți, prin votul majorității acestora. 

În conformitate cu prevederile Legii 196/2018:

Art.47.

(4) Proprietarii sunt anunţaţi, prin afişare la avizier şi  pe bază de tabel nominal convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunţaţi pe baza tabelului nominal convocator, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale, cu excepţia adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se pot convoca, în condiţiile prevăzute la alin. (3), cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită.

Cost notificare:

– 0 lei / proprietar – semnătura pe Tabelul nominal convocator ce se afla la Administrație  ( etaj -3 , scara B, interval 07:00 – 15:00, luni – vineri ) pana luni 02.05.2022

– 0 lei / proprietar – semnatura pe Tabelul nominal convocator  scanat / pozat si încărcat pe e-bloc.ro sau trimis pe email [email protected] pana luni 02.05.2022 ora 21:00

– 20 lei / proprietar – folosind scrisoare recomandata cu confirmare de primire si conținut declarat, de miercuri 03.05.2022