RECONVOCATOR

Se reconvoacă Adunarea Generala Ordinara a membrilor Asociației de Proprietari Amfiteatru Residence pentru data de 11.04.2023 ora: 19:00, la sediul Asociației din Str. Cărăruia nr. 33 – 35, camera Administrației, etaj -3, scara B. Ordinea de zi…