RECONVOCATOR

Se reconvoacă Adunarea Generala Ordinara a membrilor Asociației de Proprietari Amfiteatru Residence pentru data de 11.04.2023 ora: 19:00, la sediul Asociației din Str. Cărăruia nr. 33 – 35, camera Administrației, etaj -3, scara B.

Ordinea de zi

1. Prezentarea activității desfășurate de Comitetul Executiv al Asociației (iunie 2022 – martie 2023)

2. Prezentarea raportului de activitate al societății de administrare DacAdmin Facility SRL

3. Prezentarea raportului societății de cenzorat ET&T Cenzorat și Expertiză SRL

4. Alegerea / Reconfirmarea Comitetului Executiv si a Presedintelui si stabilirea duratei mandatului si remuneratiei

5. Adoptare regulament condominiu conform Legii 196/2018

6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 – 2024 și destinația fondurilor existente ale asociației ( sistem stingere incendii, infiltrații apa parcare, curatare bazin apa, inlocuire vase de expansiune, suplimentare camere video, spalare spatii subterane)

7. Contract mentenanța parți comune instalație gaze naturale – Scara A

8. Constituire fond special pentru reparația terasei scărilor A si B

9. Prezentare situație boxe conectate la utilități și necontorizate

10. Alte probleme ce vor fi propuse pe ordinea de zi la solicitarea membrilor prezenți în ședința Adunării Generale

 Va solicitam participarea intr-un numar cat mai mare a membrilor asociatiei, intrucat sunt de luat decizii care privesc intreaga asociatie.

Conform legii 196/2018, daca la convocarea Adunarii Generale nu se intruneste cvorumul necesar de 50%+1 din numarul membrilor Asociatiei de Proprietari, Adunarea Generala se reconvoaca si hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora.

In cazul in care nu puteti participa aveti posibilitatea sa imputerniciti in scris o alta persoana (mai putin: preşedintele, membrii comitetului executiv, administratorul, cenzorul/comisia de cenzori sau alt membru al familiilor acestora) sa va reprezinte la Adunarea Generala.