NOTIFICARE

În temeiul dispoziţiilor legale prevăzute de Legea 196/2018 noua Lege de organizare si functionare a asociatiilor de proprietari, vă aducem la cunostinta faptul ca ocupati abuziv spatiul comun ce apartine Asociatiei de Proprietari astfel:

Scara A

  • Balustrada intrare in scara A
  • Balcon comun etaj 6
  • Hol scari etaj 8
  • Balustrada etaj 10

Scara B

  • Balcon comun etaj 1, 2
  • Hol scari etaj 7, 9, 10

Va rugam sa eliberati spațiul comun in maxim 10 zile de la data acestei notificari.

Extras din legea 196/2018 art. 36:

Schimbarea destinației proprietății comune este permisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalți coproprietari;
b) numai dacă prin aceasta nu se împiedică folosirea în condiții normale a condominiului de către toți proprietarii;
c) în baza acordului în scris al tuturor proprietarilor din condominiu;
d) după obținerea prealabilă a acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare prevăzute de legislația în vigoare, emise în condițiile legii de instituțiile/autoritățile abilitate în acest sens.