Actualizare număr persoane

Odată cu schimbarea contractului pentru prestarea serviciilor de salubritate, Asociația de Proprietari ”Amfiteatru Residence” trebuie să comunice furnizorului ROSAL numărul total de persoane ce locuiesc în condominiu. Prin urmare toți proprietarii de apartament sunt rugați să comunice prin e-bloc.ro, formular https://forms.gle/Va4FGLBJrTscPd8n6 sau pe adresa de e-mail a asociației: [email protected], până la data de 15.02.2021, numărul de persoane ce locuiesc în prezent în apartamentul deținut.

În conformitate cu legea 196/2018 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, articolul 30 alineatul 1, obligativitatea și prin urmare responsabilitatea notificării președintelui de asociație cu privire la orice schimbare intervenită în structura și numărul persoanelor ce locuiesc în apartament revine fiecărui proprietar.            Totodată Asociația de Proprietari amintește faptul că în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată în Monitorul Oficial cu nr. 719/2011, articolul 94 litera c, responsabilul cărții de imobil poate solicita Poliției verificarea datelor cu privire la structura și numărul persoanelor ce locuiesc într-un apartament din condominiu.