De ce nu au fost adunări generale de la începutul pandemiei de COVID-19

De la apariția pandemiei și până în prezent toate interacțiunile CEX au fost desfășurate online fiind singura metodă prin care se asigura protectia 100% împotriva infecției COVID-19.


Adunarea generala nu se poate desfășura online, iar până în acest moment nu sa putut desfășura în condiții de 100% siguranță cu prezență fizică.

Se pot vedea in acest moment efectele relaxarii din vară „DSP București anunță că în Capitală incidența infectărilor de coronavirus a ajuns la 15,1 la mie”.

Legea 196 din 2018 art. 49
„(4) Hotărârile adunărilor generale se iau în cadrul adunării generale convocată sau reconvocată, după caz. În statutul propriu al asociației de proprietari pot fi prevăzute și alte condiții de luare a hotărârilor, dar nu cu mai puțin de jumătate plus unu din voturile celor prezenți la adunarea generală convocată sau reconvocată. Pentru situațiile care vizează numai proprietarii unui tronson sau ai unei scări, hotărârile sunt luate prin acordul scris al majorității proprietarilor scării sau tronsonului respectiv, membri ai asociației de proprietari, pe bază de tabel nominal.”

Pe durata pandemiei acordul nominal este dat pe e-mail și este afișat public pe site-ul asociației  https://amfiteatruresidence.ro/ pentru a ne proteja 100% de COVID-19.

Lista şi datele de contact ale instituţiilor cu atribuţii de inspecţie şi control la care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociaţiei de proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor asociaţiei.

Primăria Sector 4 București – Dep. Relații cu Asociațiile de Proprietari  
Adresa: Bd. Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector 4
Contact:

Program cu publicul: marți și joi între orele 10.00 – 14.00