Probleme cu hidroizolatia terasei scarii B

Fiind parte comuna exclusiva a scarii B, costurile hidroizolatiei vor fi impartite pe cota parte indiviza tuturor proprietarilor din scara B.

Ofertele primite din partea administratorului tehnic, in ultimele 5 luni se gasesc aici: https://www.e-bloc.ro/index.php?page=16&id_parent=94211

O problema similara o au si vecini de la ThePark la blocul galben, dupa analiza ofertelor primite CEX-ul lor a ales sa refaca hidroizolatia cu firma https://caoconstruct.ro/ in cazul in care vor primi acordul a 50%+1 din membri asociatiei de proprietari ce fac parte din blocul galben.

Ieri am fost somati de proprietarii apartamentelor de la etajul 10 pentru a lua masuri urgente problemele fiind agravate de ploile din aceasta perioada, gasiti la avizierul de sticla din scara A si B decizia CEX Amfiteatru Residence.

Va rugam sa analizati ofertele.

Cerinte:

  • garantie minim 12 ani
  • hidroizolatie in 2 straturi

In functie de evolutia pandemiei COVID-19, oferta castigatoare va fi selectata fie in adunare generala fie pe tabel nominal.

Va rugam sa transmiteti pe adresa de email a asociatiei de propreitari [email protected]:

  • concluziile la care ati ajuns in urma analizei ofertelor si discutiilor avute pe acest forum
  • propuneri pentru firme de la care sa solicitam oferte

Toate acestea vor fi transmise administratorului tehnic.

Dispozițiile art. 49 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, conform cărora: (4) Hotărârile adunărilor generale se iau în cadrul adunării generale convocată sau reconvocată, după caz. În statutul propriu al asociației de proprietari pot fi prevăzute și alte condiții de luare a hotărârilor, dar nu cu mai puțin de jumătate plus unu din voturile celor prezenți la adunarea generală convocată sau reconvocată. Pentru situațiile care vizează numai proprietarii unui tronson sau ai unei scări, hotărârile sunt luate prin acordul scris al majorității proprietarilor scării sau tronsonului respectiv, membri ai asociației de proprietari, pe bază de tabel nominal.